Sorry!

دیروز اشتباهی زدم یکی از نظرهارو پاک کردم....نظر همون دوستی که نوشته بود طرفداره تی وی ایکس کیو ه!!

دوسته عزیز اگه برگشتیو دیدی نیست نظرت از دستم ناراحت نشو چون اتفاقی زدم پاک کردم اگه دوباره برگشتی برام ادرس وبتو بده که بیام سربزنم بهت!!

بازم معذرت....

/ 0 نظر / 10 بازدید